Category Archive : فیلمیات

۰
کبوتر حرم-کبوتر با کبوتر-حرم امام‌رضا علیه‌السلام-صحن جامع رضوی

کبوتر با کبوتر

       فیلمیات      ۱۸ اسفند, ۱۳۹۵

کبوتر با کبوتر، باز با باز کند هم‌اسم از هم‌اسم فیلمبرداری! کبوتر چو کبوتر ببیند، خوشش آید! آن‌هم در حرم امام‌رضا علیه‌السلام. خوشم آمد و این تصویرها شد حاصل کار: صحن جامع رضوی، ۱۸اسفند۱۳۹۵، بعد از پاس صبحگاهی.

۰
کبوتر حرم-خاطرات خدمت در حرم امام‌رضا علیه‌السلام-عشق‌بارش

عشق‌بارش

       فیلمیات      ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۵

روز میلاد گل‌پسر، چه باران عاشقانه‌ای می‌بارید در حرم مهربان پدر! سرماخوردگی روز بعد را به‌جان خریدم و رفتم زیر باران که تصویر بگیرم از این عشق‌بارش. پرش‌های تصویر، زیر سر این گوشی فکسنی است که هی می‌خواهد خجالتم دهد……. بیشتر »