۰

نوروزیات

آیا کار خوبی‌ست؟!

فروردین ۱۳, ۱۳۹۲ در ۲۰:۱۸ توسط

کبوتر حرم-خاطرات خدمت در حرم امام‌رضا علیه‌السلام-آیا کار خوبی‌ست؟!

طفلکی بعضی چادرها! تا روبه‌روی باب‌السلام می‌رسیدند و به گل‌های نوروزی حرم نزدیک می‌شدند، از روی سر صاحبانشان پایین می‌افتادند و توی دست مچاله می‌شدند تا فضای عکس را خراب نکنند!

آن روز به چند مورد «عکس‌برداری بدون چادر» یا «چادربرداری هنگام عکس‌گرفتن» برخورد کردم و تذکر دادم: «مگر چادر عکستان را خراب می‌کند؟!»

یکی از خواهران زائر خیلی مقاومت می‌کرد و هیچ‌رقم زیر بار نمی‌رفت. دست آخر مجبور شدم با استفاده از منطق ارسطویی سریال پایتخت ۲ بگویم: «گرفتن عکس در حرم بدون چادر آیا کار خوبی‌ست؟!»

کبوتر حرم

Print Friendly, PDF & Email

پاسخ دهید