۰

همه‌چیات

طوفان‌زده

اسفند ۱, ۱۳۹۱ در ۱۱:۲۱ توسط

کبوتر حرم-خاطرات خدمت در حرم امام‌رضا علیه‌السلام-طوفان‌زده

داشت وسط صحن جامع مثل باد می‌دوید که پایم را رویش گذاشتم و نگه‌اش داشتم. مشمای فراری طوفان‌زده را که داخل سبد عمودی مشماها گذاشتم، پایین نرفت و از ترس باد، مثل بقیۀ مشماها خودش را چسباند به دیوارۀ مشبک سبد.

یاد زائرانی افتادم که از ترس طوفان‌های سخت روزگار، خودشان را به ساحل امن حرم امام رضا علیه‌السلام می‌رسانند، خودشان را به ضریح می‌چسبانند و رهایش نمی‌کنند.

طوفان‌زده‌ایم آقا! ببخش که دیگر طوفان‌زده‌ها را فراموش می‌کنیم؛ ببخش که ضریحت را می‌چسبیم و ول نمی‌کنیم!

کبوتر حرم

Print Friendly, PDF & Email

پاسخ دهید