Tag Archive : کشیک

۰
کبوتر حرم-خاطرات خدمت افتخاری در حرم امام‌رضا علیه‌السلام-باد صبا

باد صبا

       همه‌چیات      ۲۳ آذر, ۱۳۹۹

پای ایوان نقاره‌خانه داشتم جمعۀ خادمانه‌ام را به شب پیوند می‌زدم. در میانۀ نقارۀ عصرگاهی، دو جوان‌مرد جویا سراغم آمدند و پرسیدند: «فلسفۀ این نقاره‌زدن چیست؟» توضیح دادم: «علاوه بر شب و روزهای شادی و هنگام شفاگرفتن بیماران، هر روز…… بیشتر »

۰
کبوتر حرم-خاطرات خدمت افتخاری در حرم امام‌رضا علیه‌السلام-اصالت

اصالت

       همه‌چیات      ۲۲ آذر, ۱۳۹۹

اولین بار بود که در ورودیِ بخش نعیم رضوان به خدمت ایستاده بودم. از خوش‌رفتاریِ خادمان جوان این بخش نوپا واقعاً لذت می‌بردم. در همین حال، صدای دستگاه شماره‌ده در اتاق صدور دعوت‌نامه، حسابی به وجدم آورد: «شمارۀ… یکصد و……… بیشتر »

۰
کبوتر حرم-خاطرات خدمت افتخاری در حرم امام‌رضا علیه‌السلام-نیاز

نیاز

       همه‌چیات      ۲۶ تیر, ۱۳۹۹

کرونا حرم را خلوت کرده و خدمت خلوت، هم حوصله‌سربر است و هم مجالی برای گفتگو با خود. در سومین کشیکِ پس از قرنطینۀ حرم، خدمت‌گاهم بالای پله‌برقیِ پارکینگ یک بود. دوسه روز بود که یادگیری زبان اسپانیایی را با…… بیشتر »

۰
کبوتر حرم-خاطرات خدمت افتخاری در حرم امام‌رضا علیه‌السلام-آهو

آهو

       اشکیات      ۲۴ تیر, ۱۳۹۹

همان اولین کشیک پس از قرنطینۀ حرم، عودسوزبه‌دست پای ایوان نقاره‌خانه ایستاده بودم. چند جوان رعنا به‌طرفم آمدند. دلتنگی امانشان را بریده بود و به‌دنبال راهی به ضریح می گشتند: «حاج‌آقا! از کجا می‌شه بریم توو؟» پرسیدم: «کدوم توو؟» و…… بیشتر »

۰
کبوتر حرم-خاطرات خدمت افتخاری در حرم امام‌رضا علیه‌السلام-دکوری

دکوری!

       همه‌چیات      ۲۴ تیر, ۱۳۹۹

علاوه بر آن مشمای پر از اسپند، یک بطری کوچک را هم از اسپند پر کردم و توی جیب کتم گذاشتم. اولین کشیکم بود پس از آزادیِ حرم از دست قرنطینۀ کرونا. عودسوزم باید آباد می‌بود و دود اسپند را…… بیشتر »

۰
کبوتر حرم-خاطرات خدمت افتخاری در حرم امام‌رضا علیه‌السلام-گلاب حضرت

گلاب حضرت

       همه‌چیات      ۱۵ تیر, ۱۳۹۹

در ایام کرونازدۀ دهۀ کرامت، کشیکم به پایان رسیده بود. دوستی از کشیک شب، کنارم نشست و کلی لطف و تشویق نثار کبوتر حرم کرد. بعد، ازم خواست وقتی می‌خواهد برای افشاندن گلاب حضرت به‌میان زائران برود، ازش چند عکس…… بیشتر »

۰
کبوتر حرم-خاطرات خدمت افتخاری در حرم امام‌رضا علیه‌السلام-گنجشک‌روزی

گنجشک‌روزی

       همه‌چیات      ۱۵ تیر, ۱۳۹۹

مادرم گاهی به‌م می‌گوید: «تو گنجشک‌روزی هستی مادرجان! با این‌همه این‌در و آن‌در زدن، چیزی گیرت نمی‌آید!» ******** عصر هفدهم ماه رمضانی که کرونا علاوه بر دهان، دست و پای مردم را هم بسته بود، داشتم در بستِ به‌ظاهر بی‌زائرِ…… بیشتر »

۰
کبوتر حرم-خاطرات خدمت افتخاری در حرم امام‌رضا علیه‌السلام-خطای شیرین

خطای شیرین

       همه‌چیات      ۱۵ تیر, ۱۳۹۹

کرونا خدمتمان را محدود کرده بود: یک پاس سه‌ساعته به‌جای سه پاس دوساعته. صبح، ایستاده بودم به انتظار مرکبی که برساندم حرم تا از ساعت نُه تا دوازده، به خدمت بایستم؛ اما خدمات اتوبوس‌رانی هم محدود شده بود و از…… بیشتر »

۰
کبوتر حرم-خاطرات خدمت افتخاری در حرم امام‌رضا علیه‌السلام-خواب خدمت

خواب خدمت

       همه‌چیات      ۲۹ فروردین, ۱۳۹۹

امروز در خانه خواب بودم. خواب دیدم توی حرم هستم و در لباس خدمت. اتفاقی افتاد که یادم نمانده؛ ولی بعد از آن اتفاق، با خوشحالی دست‌ها را به هم مالیدم و گفتم: «آخ جان! یک خاطرۀ دیگر برای کبوتر…… بیشتر »